Zápis do registra partnerov verejného sektora RPVS

Plánujete spoluprácu so štátom? Spoluprácou ale nemyslíme, že nebudete volať jeho zamestnancom v úradných hodinách, ale budete s ním obchodovať. V tomto prípade je pre vás zápis do registra partnerov verejného sektora (RPVS) povinnou jazdou.

Zápis do RPVS za 147 €

Spoluprácou myslíme obchod so štátom, ktorý prevýši sumu 100 000,- eur pri jednorazovom plnení alebo sumu 250 000,- eur pri postupnom plnení v rámci jednej zmluvy. V takom prípade máte povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora (RPVS). Návrh na Váš zápis do RPVS môže podať len oprávnená osoba. 

Ako vám môžeme pomôcť?

 • Cena : Kompletný zápis vybavíme online za jednorazový poplatok 147 eur
 • Rýchlosť : Návrh na zápis do RPVS podáme v deň prijatia objednávky. Súd vykoná zápis do nasledujúcich 5 pracovných dní
 • Flexibilita : Zmeny vo vašej s.r.o. zapíšeme automaticky a zadarmo aj do RPVS, pokiaľ boli zmeny realizované našou advokátskou kanceláriou

Sumarizácia poplatkov:

 • Prvozápis fyzickej osoby alebo s.r.o. (do dvoch spoločníkov): 147 eur
 • Zmena oprávnenej osoby: 147 eur
 • Súdny poplatok: neplatí sa
 • Zápis zmien o konečnom užívateľovi výhod: zdarma, ak boli zmeny v s.r.o. realizované nami
 • Poplatok za povinné overenie identifikácie KÚV k 31. decembru kalendárneho roka: 147 eur
Zápis do registra partnerov verejného sektora za dobrú cenu - LEONY LEGAL s.r.o.
Kde poskytujeme zápis do RPVS?

Zápis do registra partnerov verejného sektora poskytujeme pre klientov z celej SR:

 • Bánovce Nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bojnice, Bratislava, Brezová Pod Bradlom, Brezno, Bytča, Čadca, Čierna Nad Tisou, Detva, Dobšiná, Dolný Kubín, Dubnica Nad Váhom, Dunajská Streda, Fiľakovo, Galanta, Gbely, Gelnica, Giraltovce, Handlová, Hanušovce Nad Topľou, Hlohovec, Hnúšťa, Holíč, Hriňová, Humenné, Hurbanovo, Ilava, Jelšava, Kežmarok, Kolárovo, Komárno, Košice, Kráľovský Chlmec, Krásno Nad Kysucou, Kremnica, Krompachy, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Leopoldov, Levice, Levoča, Lipany, Liptovský Hrádok, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Malacky, Martin, Medzev, Medzilaborce, Michalovce, Modra, Modrý Kameň, Moldava Nad Bodvou, Myjava, Námestovo, Nemšová, Nitra, Nová Baňa, Nová Dubnica, Nováky, Nové Mesto Nad Váhom, Nové Zámky, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Podolínec, Poltár, Poprad, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Púchov, Rajec, Rajecké Teplice, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Sabinov, Sečovce, Senec, Senica, Sereď, Skalica, Sládkovičovo, Sliač, Snina, Spišská Belá, Spišská Nová Ves, Spišská Stará Ves, Spišské Podhradie, Spišské Vlachy, Stará Ľubovňa, Stará Turá, Strážske, Stropkov, Stupava, Svätý Jur, Svidník, Svit, Šahy, Šaľa, Šamorín, Šaštín Stráže, Štúrovo, Šurany, Tisovec, Tlmače, Topoľčany, Tornaľa, Trebišov, Trenčianske Teplice, Trenčín, Trnava, Trstená, Turčianske Teplice, Turzovka, Tvrdošín, Veľké Kapušany, Veľký Krtíš, Veľký Meder, Veľký Šariš, Vráble, Vranov Nad Topľou, Vrbové, Vrútky, Vysoké Tatry, Zlaté Moravce, Zvolen, Žarnovica, Želiezovce, Žiar Nad Hronom, Žilina

Zápis do registra partnerov verejného sektora RPVS od 1.10. do 20.12.

V období od 1. októbra do 20. decembra platí mimoriadna ponuka – 49% zľava zo sumy poplatkov za

 • prvý zápis do RPVS alebo
 • zmenu oprávnenej osoby, a
 • overenie identifikácie konečného užívateľa výhod k 31. decembru.

Poplatok za zápis do RPVS, prípadne zmenu oprávnenej osoby Vás vyjde len 75 € a následný poplatok za povinné overenie identifikácie KÚV k 31. decembru len 75 eur. Zaplatíte tak spolu len 150 eur, čím ušetríte 144 eur na poplatkoch.

 

 

Cena 147 € za zápis

Online služba

Platíte až po zápise

Návrh podaný v deň objednania služby

Služba pre celú SR a zahraničie

Postup poskytnutia služby zápisu do RPVS

 1. Zašlite nám nezáväznú objednávku.
 2. Pošleme vám zoznam potrebných dokumentov.
 3. Po prijatí dokumentov pripravíme podklady na zápis a pošleme Vám ich na podpis.
 4. Po prijatí podpísaných podkladov podáme návrh na zápis a o zápise vás ihneď informujeme.

Na čo sa môžete spoľahnúť

 • Viac ako 15 rokov skúseností
 • Člen Slovenskej advokátskej komory
 • Poistenie výkonu advokátskej činnosti na 1.500.000 €
 • Pozitívne referencie a spokojnosť klientov so službou

Zápis do RPVS - nezáväzná objednávka

Často kladené otázky

Podrobnejšie informácie nájdete nižšie v sekcii, alebo nás môžete kontaktovať priamo.

Čo je register partnerov verejného sektora (RPVS)?

Register partnerov verejného sektora (RPVS) je informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje údaje o partneroch verejného sektora a ich konečných užívateľoch výhod a oprávnených osobách.

 • Cieľom RPVS je odkryť vlastnícke a riadiace štruktúry subjektov, ktoré obchodujú s verejným sektorom.
Sú zápisy do RPVS verejne dostupné?

Údaje zapísané v Registri partnerov verejného sektora (RPVS) sú verejne dostupné na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

Údaje je potrebné preukazovať pred orgánmi verejnej moci a v obchodnom styku (§ 3 odsek (2) Zákona o RPVS).

Kto je partnerom verejného sektora?

Partnerom verejného sektora je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá:

 • Nadobúda finančné prostriedky zo štátu: Príjemca financií zo štátnych alebo verejných zdrojov, vrátane európskych fondov.
 • Nadobúda majetok zo štátu: Ak vám je poskytnuté plnenie v podobe majetku, majetkových práv štátu alebo verejných inštitúcií.
 • Uzatvára zmluvu so štátom: Uzatvára zmluvu podľa zákona o verejnom obstarávaní.
 • Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti: Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý má uzavretú zmluvu so zdravotnou poisťovňou.
 • Povinnosť zápisu vyplýva z osobitného zákona: Napríklad zdravotné poisťovne, držitelia banského oprávnenia, zhotovitelia geologických prác, osoba poverená správcom výberu mýta, osoba poverená správcom výberu úhrady diaľničnej známky.
 • Pohľadávky voči štátu: Osoby, na ktoré boli postúpené pohľadávky alebo sú z iného titulu veriteľom štátu alebo jeho inštitúcie.
 • Subdodávateľ: Osoba, prostredníctvom ktorej partner verejného sektora plní svoje povinnosti zo zmluvy.

Partner verejného sektora je povinný zapísať sa do registra. Úplný a pravdivý zápis údajov do registra je podmienkou prístupu k verejným zdrojom.

Partnerom verejného sektora nie je ten, komu má byť jednorazovo poskytnuté plnenie neprevyšujúce 100 000 eur alebo postupné plnenia, ktorých hodnota spolu  neprevyšuje 250 000 eur.

Do registra partnerov verejného sektora sa môžete zapísať aj dobrovoľne, teda aj v prípade, ak partnerom verejného sektora nie ste.

Presnú zákonnú definíciu partnera verejného sektora upravuje § 2 odsek (1) písmeno a) zákona o registri partnerov verejného sektora. 

Kto je konečný užívateľ výhod (KÚV)?

Konečným užívateľom výhod je osoba majúca hospodársky prospech z podnikania partnera verejného sektora.

 Konečným užívateľom výhod podnikania spoločnosti je:

 • Osoba s aspoň 25% vplyvom na hlasovacích právach alebo základnom imaní spoločnosti.
 • Osoba, ktorá má možnosť vymenovať alebo odvolávať členov vedenia alebo dozorných orgánov.
 • Osoba, ktorá ovláda spoločnosť iným spôsobom.
 • Osoba, ktorá má právo aspoň na 25% hospodárskeho prospechu z činnosti spoločnosti.

Ak taká fyzická osoba v spoločnosti nie je, za konečných užívateľov výhod sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu (členovia štatutárneho orgánu).

Konečným užívateľom výhod podnikania fyzickej osoby je:

 • Osoba, ktorá má právo aspoň na 25% hospodárskeho prospechu z podnikania alebo iných činností.
Kto je to oprávnená osoba a čo robí?

Oprávnená osoba zastupuje partnera verejného sektora v registračných záležitostiach. Jej úlohou je zabezpečiť správnosť a aktuálnosť údajov v registri partnerov verejného sektora. Každý partner verejného sektora môže mať v registri zapísanú iba jednu takúto osobu. Na druhej strane, jedna oprávnená osoba môže reprezentovať viacerých partnerov.

Iba oprávnená osoba má právo komunikovať s registrujúcim orgánom. Koná tak za partnera verejného sektora. Akékoľvek podania od iných strán budú registrujúcim orgánom odmietnuté.

Oprávnenou osobou môže byť napríklad advokát, notár, banka, audítor, alebo daňový poradca so sídlom na Slovensku.

Ako postupovať pri zmene oprávnenej osoby?

Návrh na výmaz oprávnenej osoby z registra môže podať tak samotná oprávnená osoba alebo návrh na výmaz pôvodnej oprávnenej osoby podá nová oprávnená osoba.

 Ak návrh na svoj výmaz z registra podá sama oprávnená osoba, registrujúci orgán oznámi výmaz partnerovi verejného sektora a ten má lehotu 30 dní na zápis novej oprávnenej osoby do registra.

Partner verejného sektora môže prostredníctvom novej oprávnenej osoby registrovému orgánu navrhnúť výmaz pôvodnej oprávnenej osoby z registra. V takom prípade oznámi registrujúci orgán zápis novej oprávnenej osoby pôvodne zapísanej oprávnenej osobe.

Je nutné kontrolovať pôsobenie verejných funkcionárov v partnerovi verejného sektora?

Zákon o registri partnerov verejného sektora ukladá oprávneným osobám povinnosť overiť, či v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre daného partnera pôsobia verejní funkcionári. Tento zákon tiež požaduje, aby sa zistilo, či konečným užívateľom výhod je verejný funkcionár.

Verejným funkcionárom je napríklad prezident SR, poslanec NR SR, člen vlády SR, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, sudca Ústavného súdu SR, predseda a podpredseda Najvyššieho súdu SR, člen Súdnej rady SR, generálny a špeciálny prokurátor SR, verejný ochranca práv, člen Bankovej rady NBS, starosta obce, primátor mesta, poslanec mestského zastupiteľstva a poslanec zastupiteľstva mestskej časti.

Aké sú finančné limity?

Pri hodnotení partnerstva s verejným sektorom je nevyhnutné zohľadniť nielen definičné parametre subjektu, ale aj určité finančné prahové hodnoty. Konkrétne, jednorazová finančná transakcia musí presiahnuť 100 000 eur, zatiaľ čo v prípade postupných plnení presahuje sumu 250 000 eur.

V situáciách, kedy je finančný rozsah transakcie nejasný alebo sa môže meniť v závislosti od variabilných faktorov (napr. odpracované hodiny, počet výrobkov, dosiahnutý zisk), vzniká záväzok registrácie do Registra partnerov verejného sektora (RPVS) v čase bezprostredne pred uskutočnením konkrétnej transakcie, ktorá by mala prekročiť uvedené finančné limity.

Je dôležité poznamenať, že hodnoty viacerých zmlúv sa nesčítavajú. To znamená, že ak subjekt uzavrie so štátom tri zmluvy s hodnotou 50 000 eur, nemá to vplyv na povinnosť registrácie do RPVS, keďže každá zmluva je hodnotená individuálne.

Príklady k finančným limitom

Spoločnosť má s mestom uzavretú zmluvu o dielo, podľa ktorej má získať za vykonanie diela sumu 150.000 eur po odovzdaní diela. Táto osoba je partnerom verejného sektora, keďže jednorazovo prijíma peňažné prostriedky nad 100.000 eur.

Zdravotná poisťovňa poskytuje lekárni na základe zmluvy financie, ktorých výška je závislá od počtu predaných liečiv. Zdravotná poisťovňa tak poskytuje lekárni financie postupne. Lekáreň̌ bude mať povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora predtým, ako prijme od jednej zdravotnej poisťovne finančnú čiastku, ktorou prevýši sumu 250 000 eur v kalendárnom roku. Ak by lekáreň prijala finančné prostriedky v úhrne nad 100 000 eur (nie jednorazovo) aj od troch zdravotných poisťovní (teda spolu sumu 300 000 eur) povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora jej nevznikne. Finančný limit 250 000 eur sa vzťahuje na jednu zmluvu.

Stavebná spoločnosť uzavrie s ministerstvom zmluvu o výstavbe vo výške 500 000 eur. Časť prác deleguje na subdodávateľov. Jeden dodá práce v hodnote 120 000 eur a druhý v hodnote 80 000 eur. Stavebná spoločnosť má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora, pretože jednorazovo prijme finančné prostriedky nad 100 000 eur a rovnakú povinnosť má aj prvý subdodávateľ.

Aké povinnosti má partner verejného sektora?

Partner verejného sektora má niekoľko kľúčových povinností:

 • Registrácia v registri partnerov verejného sektora: Je nevyhnutné, aby bol partner verejného sektora zapísaný v registri počas celého trvania právneho vzťahu, ktorý mu umožňuje prístup k verejným zdrojom. Ak nie je táto podmienka splnená, prístup k týmto zdrojom bude odopretý.
 • Spolupráca s oprávnenou osobou: Partner verejného sektora je povinní spolupracovať s oprávnenou osobou, najmä pri identifikácii a overovaní konečného používateľa výhod.
 • Aktualizácia údajov v registri: V prípade zmien údajov zapísaných v registri týkajúcich sa konečného užívateľa výhod musí partner verejného sektora bezodkladne informovať oprávnenú osobu. Oprávnená osoba je povinná oznámiť zmenu registrujúcemu orgánu do 60 dní odo dňa, keď k zmene došlo.
 • Výmena oprávnenej osoby: V prípade výmazu oprávnenej osoby z registra je potrebné zabezpečiť zápis novej oprávnenej osoby do 30 dní, vrátane overenia identifikácie konečného používateľa výhod.
 • Zodpovednosť za správnosť údajov: Za správnosť všetkých informácií v registri, identifikáciu konečného užívateľa výhod a jeho overovanie zodpovedá partner verejného sektora a oprávnená osoba. Nedodržanie tejto povinnosti môže mať právne následky v podobe uloženia pokuty, výmazu z registra, diskvalifikácie štatutárnych orgánov, prípadne aj k vzniku trestnej zodpovednosti.
Aké povinnosti má konečný užívateľ výhod?

Osoba, ktorá sa stala konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora, je povinná to oznámiť oprávnenej osobe do 15 dní odo dňa, keď nastala táto skutočnosť.

Ako prebieha registračné konanie?

Registračné konanie o zápise údajov, ich zmene alebo výmaze je elektronické. Registrujúcim orgánom je Okresný súd Žilina. Návrh na zápis, zmenu či výmaz údajov môže za partnera verejného sektora podať len oprávnená osoba prostredníctvom elektronických služieb MS SR. Návrh ktorý by podal partner verejného sektora, resp. iná osoba, by bol registrujúcim orgánom odmietnutý.

Lehota na vybavenie návrhu na zápis je 5 pracovných dní. Táto lehota môže byť predĺžená predsedom súdu o ďalších 10 dní.

Je výška odmeny oprávnenej osoby za výkon jej funkcie zákonne stanovená?

Výška odmeny – cena za zápis oprávnenej osoby závisí na dohode medzi ňou a partnerom verejného sektora a nie je zákonom stanovená.

Aká je povinnosť overenia identifikácie konečného užívateľa výhod k 31. decembru?

Oprávnená osoba je podľa § 11 ods. 2 písm. c) zákona o RPVS povinná:

 • overiť identifikáciu konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora k 31. decembru každého kalendárneho roka a
 • do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka zaslať registrujúcemu orgánu oznámenie o overení identifikácie konečného užívateľa výhod.

Oprávnená osoba má povinnosť priebežne overovať identifikáciu konečného užívateľa výhod. Táto povinnosť sa realizuje v súvislosti s tzv. verifikačnými udalosťami, ktorými sú:

 1. podanie návrhu na zápis zmeny konečného užívateľa výhod,
 2. zápis oprávnenej osoby do registra,
 3. k 31. decembru kalendárneho roka,
 4. v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou, a to nie skôr ako 10 dní pred uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou,
 5. v súvislosti s plnením zo zmluvy, ktorého hodnota prevyšuje v úhrne 1 000 000 eur za 30 dní, a to nie skôr ako 10 dní pred plnením zo zmluvy.
Aké hrozia sankcie?

Sankcie za porušenie povinností majú súkromnoprávny charakter (odstúpenie od zmluvy, neplnenie zmluvy), administratívnoprávny charakter (priestupky, správne delikty, zrušenie verejnej licencie), trestnoprávny charakter alebo spôsobujú inú ujmu (výmaz z registra, diskvalifikácia štatutárov).

Za porušenie povinností partnera verejného sektora mu hrozí pokuta vo výške hospodárskeho prospechu alebo od 10 000 eur do 1 000 000 eur. Členovi jeho štatutárneho orgánu v čase porušenia povinnosti hrozí pokuta od 10 000 eur do 100 000 eur.

Spoločnosť, ktorá nie je zapísaná v registri, nemôže prijímať verejné prostriedky, ak plnenie zo zmluvy presahuje vyššie spomenuté prahové limity.

Sankcie sú upravené v § 13 zákona o RPVS. 

Ktoré právne predpisy sa vzťahujú na Registri partnerov verejného sektora (RPVS)?

Pravidlá týkajúce sa Registra partnerov verejného sektora sú upravené viacerými právnymi predpismi. Najdôležitejší je zákon, ktorý tento register zakladá, a jeho vykonávacie predpisy. K tomu sa pridávajú ďalšie predpisy, ktoré definujú špecifické pojmy alebo postupy použité v tomto hlavnom zákone. Ďalej sú tu predpisy regulujúce prístup k verejným zdrojom vrátane niektorých licencií.

Najdôležitejšie predpisy:

Súvisiace predpisy:

Predpisy upravujúce prístup k verejným zdrojom:

Referencie

Ján Struhár pred 5 mesiacmi
Behanie po rôznych úradoch je pre mňa nočná mora. Chcel som si založiť s.r.o. a dal som na odporúčanie, aby som oslovil Advokátsku kanceláriu LEONY LEGAL s.r.o. Založenie s.r.o. bolo naozaj rýchle a jednoduché. Ušetrilo mi to kopec času a nervov a bonus k tomu bol, že to bolo naozaj... Celá recenzia
Richard Varga pred 6 mesiacmi
Advokatska kancelaria mi poskytla prvotriedne sluzby pri zmenach v spolocnosti a poradenstvo pri vymahani pohladavok. Rychla odozva, promptne jednanie a prijemne vystupovanie. Urcite sa na nu obratim v buducnosti ked budem potrebovat pravne poradenstvo.
julia stanikova pred 7 mesiacmi
Som veľmi spokojná s jednaním a výsledkom práce JUDr. Sulačekovej. Moje požiadavky boli vybavené bez akýchkoľvek prieťahov a zbytočného zdržiavania. A za naozaj prijateľnú cenu. Aj v budúcnosti, v prípade potreby, využijem služby tejto spoločnosti. Spokojná zákazníčka.
Patrik pred 6 mesiacmi
Môžem iba odporučiť. Vymoženie dlhu prebehlo rýchlo a bez zbytočných problémov, taktiež bez poplatkov advokátskej kancelárií s profesionálnym prístupom. Služby určite ešte využijem
gentiana sro pred 5 mesiacmi
Po dvojrocnej spolupraci s AK mozem len vrelo doporucit sluzby JUDr. Sulacekovej, vzdy vsetko prebehlo rychlo a k nasej spokojnosti s kladnym vysledkom.